overige informatie

beroepsaansprakelijkheidsverzekering

KoetzierPoiesz Advocaten heeft bij AON een verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid afgesloten. De verzekering voldoet aan de eisen die daaraan door de toepasselijke wetgeving en verordeningen worden gesteld.

 

De verzekering biedt dekking ongeacht waar ter wereld de fout die tot aansprakelijkheid leidt is begaan of het tot aansprakelijkheid leidende voorval heeft plaatsgevonden, met dien verstande dat aanspraken die zijn ingesteld op grond van of zijn onderworpen aan het recht van de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada en/of die daar worden berecht, alsmede tenuitvoerlegging van vonnissen gewezen door rechters in de Verenigde Staten van Amerika of Canada, van de dekking zijn uitgesloten.


de contactgegevens van AON

AON Commercial Risk Solutions

Condensatorweg 54
1014 AX Amsterdam

Postbus 12250
1100 AG Amsterdam

020-4305500
claims.nederland@aon.nl


orde van advocaten

KoetzierPoiesz Advocaten en de bij het kantoor werkzame advocaten zijn aangesloten bij en onderworpen aan de regelgeving van de beroepsorde:

Nederlandse Orde van Advocaten

Monarch Tower
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK Den Haag

Postbus 30851
2500 GW Den Haag

070-3353535
info@advocatenorde.nl

De regelgeving (wetgeving, verordeningen en gedragsregels) waaraan KoetzierPoiesz Advocaten en de daar werkzame advocaten zijn onderworpen zijn te vinden op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten: https://www.advocatenorde.nl/.


specialisaties

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub-)rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd:

 

  1. Dirk Giltay Veth staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied burgerlijk procesrecht.
  2. Henk Koetzier staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied ondernemingsrecht.
  3. Sabine Merhottein staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied personen- en familierecht en erfrecht.
  4. Gerrit Pieter Poiesz staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied arbeidsrecht.
  5. Mario van de Glind staat geregistreerd op de hoofdrechtsgebieden arbeidsrecht, burgerlijk procesrecht, insolventierecht en ondernemingsrecht.
  6. Noor Reinalda staat geregistreerd op de hoofdrechtsgebieden arbeidsrecht en burgerlijk procesrecht.

 

Op grond van deze registratie zijn de advocaten verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


vragen? stel ze hier